Program pod patronací MFF KARLOVY VARY pro podporu odvážných a dynamických přístupů v kinematografii i dalších odvětvích audiovizuální tvorby v České republice a na Slovensku. 

Tvoří jej dva samostatné programy, z nichž každý se zaměřuje na trochu jiný typ děl a různá stádia jejich přípravy.

Creative Pool

se soustředí na vyhledávání originálních a kreativních projektů na audiovizuální dílo jakéhokoliv formátu a pomoc s jejich realizací. Může jít o film, krátký film, televizní sérii, reklamní projekt, videoklip, herní koncept apod. 

Jeho cílem je především upozorňovat na zajímavé projekty a pomáhat jim hledat partnery.

Feature Pool

je zaměřený na výrobu nízkorozpočtových celovečerních hraných filmů, jež mají díky svojí tvůrčí energii a námětu potenciál vzniknout rychle, s omezeným rozpočtem, ale neomezenými ambicemi.
Jeho cílem je systematická produkce tohoto typu filmových děl. 

FEATURE POOL

Pro koho je určen?

Pro projekty ve stádiu námětu, jež předpokládají méně náročnou produkci s náklady do cca 5 mil. Kč.

Hlásit se mohou autoři bez věkového či kariérního omezení. Program mohou využít jak tvůrčí týmy (scenárista/režisér a producent), tak samostatní scénáristé.

Co lze získat

Zařazení pod label KVIFF Talents

Finanční podporu ve výši 120 000 Kč na vývoj námětu.

Možnost prezentace projektu v rámci zvláštního eventu na MFF Karlovy Vary
Přístup k variabilně voleným průběžným konzultacím s mentory, jimiž budou evropští filmoví profesionálové, volení podle konkrétního typu projektu.

Nabídku krátkodobé tvůrčí rezidence v Karlových Varech.
Možnost uvedení realizovaného filmu v rámci programu MFF Karlovy a možnost využít distribuci prostřednictvím KVIFF.TV a KVIFF Distribution.

Jeden z projektů může získat finanční podporu pro realizaci a to až do plné výše plánovaného rozpočtu.

Výstupem programu budou 3 scénáře pro celovečerní film a případně realizace jednoho z nich.

Deadlines:
Náměty pro období 2022/2023 je možné přihlásit do 22. května 2022.
Výběr projektů proběhne začátkem června 2022.
Finální verze scénáře: podzim/zima 2023

CREATIVE POOL

Pro koho je určen?

Pro náměty na audiovizuální dílo jakéhokoliv formátu a žánru, jenž potřebují získat prostředky nebo partnery pro svůj vznik. Může jít o film, krátký film, televizní sérii, reklamní projekt, videoklip, herní koncept apod.

Hlásit se mohou autoři bez věkového či kariérního omezení. Program mohou využít jak tvůrčí týmy (scenárista/režisér a producent), tak samostatní scénáristé.

CREATIVE POOL

Co lze získat?

Zařazení pod label KVIFF 

Zařazení pod label KVIFF Talents

Talents Možnost prezentace projektu v rámci zvláštního eventu na MFF Karlovy Vary potenciálním partnerům a investorům.

Finanční podporu ve výši 50 000 Kč na vývoj námětu pro jeho prezentaci. 

Možnost využít konzultace s mentory, zvolenými podle typu a potřeb konkrétního projektu.

CREATIVE POOL

Výstupem programu bude prezentace 3 projektů potencionálním producentům, partnerů a investorům v rámci zvláštního eventu v průběhu MFF Karlovy Vary. Náměty pro období 2022/2023 je možné přihlásit do 22. května 2022. Výběr projektů proběhne začátkem června 2022. Prezentace projektů: v průběhu MFF KV 2022

FAQ

V současné době je projekt omezen na Českou a Slovenskou republiku, tedy přihlašovat se mohou občané obou republik nebo ti, kteří mají na území obou republik trvalý pobyt.

Program je určen především pro odvážné, dynamické a netradičně pojaté projekty jak na poli celovečerního hraného filmu, tak v dalších formátech AV děl.

Do programu Creative Pool se mohou hlásit autoři námětů na hraný, dokumentární, experimentální či hybridní film s jakoukoli plánovanou stopáží, dále na seriály pro TV či web, reklamních spotů, hudebních klipů, herních konceptů, podcastů, ale formátů kombinujících přístupy všech výše zmíněných pojetí. V případě nejasností o možnosti zařazení vašeho projektu do programu nás prosím neváhejte kontaktovat.

Do programu Feature Pool se mohou hlásit autoři námětů na celovečerní hrané filmy s minimální stopáží 70 minut a maximálním plánovaným budgetem do 5 milionů Kč. Námět může přihlásit scenárista/režisér bez spolupracující produkce. Doložení dohody s producentem bude potřeba až v případě postupu projektu do fáze podpory vývoje.

Je třeba pouze vyplnit formulář na stránkách programu a přiložit všechny požadované přílohy a to do 22.5. 2022.

Ano, ale maximálně 3 projekty od jednoho autora či autorského uskupení.

Možné to je, ale pravděpodobnost, že bychom jeden projekt vybrali do obou programů, je s ohledem na počet vybíraných projektů velmi malá.

Není to vyloučeno, nicméně cílem je spíše upozornit a podpořit vícero různých projektů, tudíž pravděpodobnost výběru jednoho projektu pro více prezentačních platforem je malá.

Projekt je možné hlásit v českém nebo anglickém jazyce. Případné konzultace s mentory či experty budou voleny na základě jazykové preference každého z vítězných autorů.

3 vybrané projekty obdrží 50 tisíc Kč a naší snahou je umožnit autorům, aby díky těmto prostředkům měli na chvíli možnost věnovat se prioritně těmto originálním nápadům a to tak, abychom mohli v Karlových Varech společně představit skutečně životaschopné a atraktivní projekty. Za tuto podporu tedy očekáváme plné nasazení při přípravě prezentace a účast na konzultacích s experty, kteří budou mít za úkol vám pomoci projekt posunout dál.

3 vybrané projekty obdrží 120 tisíc Kč na vývoj scénáře, popřípadě realizaci animatiku či jiné formy, na jejímž základě bude možné projekt posoudit pro případnou podporu výroby.

Naším záměrem je mentoring co možná nejvíce přizpůsobit individuálním potřebám každého z projektů a autorů. Forma ani četnost není proto předem definována. Pro program jsme předem oslovili některé z domácích i zahraničních tvůrců či expertů (jejich seznam bude postupně uveřejňován na našich stránkách), ale pokud budete do programu vybráni, budeme s vámi postup okamžitě konzultovat a pokusíme se v případě potřeby získat pro konzultace i zcela nové a vámi vybrané osobnosti.

Příspěvkem na vývoje budou podpořeny 3 projekty z programu Creative Pool a 3 projekty v programu Feature Pool. Až dva další projekty budou mít možnost účastnit se prezentace na základě předchozí účasti v jiném programu KVIFF či Pragueshorts Film Festivalu

Za pomoci programu chceme upozornit na talentované tvůrce a nabídnou pomoc při odvážném a kreativním přístupu k látce. Vybraným projektům poskytneme různou formou podporu při vývoji projektů a to jak finanční, tak mentorigovou, ale také zprostředkování kontaktu s možnými partnery či investory. Uvědomujeme si, že každý má individuální potřeby a proto nechceme nikomu předem definovat, jak postupovat, ale naopak chceme projektům vycházet vstříc a pomáhat jim zcela na míru jejich vlastních potřeb a představ.

Prosíme o co možná nejvíce informací, které nám pomohou projekty pochopit; využijte prosím prostoru pro další informace i možností příloh, které nám projekt a vaše záměry kvalitně představí. Informujte nás prosím rovnou o svých potřebách ve vztahu k projektu, i musíme zodpovědně rozmyslet, zda jsme schopni vašemu námětu pomoci. Zvažte prosím, zda se váš projekt hodí do našeho programu a zda jeho zaměření neodpovídá více například některé z výzev Státního fondu kinematografie. Naším záměrem je napomoci rychlému vzniku filmu s omezeným rozpočtem a maximální měrou kreativity, nikoliv přispět dílčí částkou projektu s výrazně vyšším budgetem.

Přihláška

Děkujeme za Váš zájem o program KVIFF TALENTS. Pro letošní rok jsou přihlášky již uzavřeny a v tuto chvíli probíhá výběr. Autory přihlášených projektů budeme o selekci informovat v průběhu prvního červnového týdne.

Kontakt