Nejčastější dotazy

Komu je program určen

V současné době je projekt omezen na Českou a Slovenskou republiku, tedy přihlašovat se mohou občané obou republik nebo ti, kteří mají na území obou republik trvalý pobyt.

Co musí projekt splňovat?

Je třeba pouze vyplnit formulář na stránkách programu a přiložit všechny požadované přílohy a to do 22.5. 2022.

V jakém jazyce je možné projekt přihlásit?

Projekt je možné hlásit v českém nebo anglickém jazyce. Případné konzultace s mentory či experty budou voleny na základě jazykové preference každého z vítězných autorů.

K čemu je určena finanční podpora?

3 vybrané projekty obdrží 50 tisíc Kč a naší snahou je umožnit autorům, aby díky těmto prostředkům měli na chvíli možnost věnovat se prioritně těmto originálním nápadům a to tak, abychom mohli v Karlových Varech společně představit skutečně životaschopné a atraktivní projekty. Za tuto podporu tedy očekáváme plné nasazení při přípravě prezentace a účast na konzultacích s experty, kteří budou mít za úkol vám pomoci projekt posunout dál.

Komu je program určen

V současné době je projekt omezen na Českou a Slovenskou republiku, tedy přihlašovat se mohou občané obou republik nebo ti, kteří mají na území obou republik trvalý pobyt.

Co musí projekt splňovat?

Je třeba pouze vyplnit formulář na stránkách programu a přiložit všechny požadované přílohy a to do 22.5. 2022.

V jakém jazyce je možné projekt přihlásit?

Projekt je možné hlásit v českém nebo anglickém jazyce. Případné konzultace s mentory či experty budou voleny na základě jazykové preference každého z vítězných autorů.

K čemu je určena finanční podpora?

3 vybrané projekty obdrží 50 tisíc Kč a naší snahou je umožnit autorům, aby díky těmto prostředkům měli na chvíli možnost věnovat se prioritně těmto originálním nápadům a to tak, abychom mohli v Karlových Varech společně představit skutečně životaschopné a atraktivní projekty. Za tuto podporu tedy očekáváme plné nasazení při přípravě prezentace a účast na konzultacích s experty, kteří budou mít za úkol vám pomoci projekt posunout dál.