Nejčastější dotazy

V současné době je projekt omezen na Českou a Slovenskou republiku, tedy přihlašovat se mohou občané obou republik nebo ti, kteří mají na území obou republik trvalý pobyt.

Je třeba pouze vyplnit formulář na stránkách programu a přiložit všechny požadované přílohy a to do 22.5. 2022.

Projekt je možné hlásit v českém nebo anglickém jazyce. Případné konzultace s mentory či experty budou voleny na základě jazykové preference každého z vítězných autorů.

3 vybrané projekty obdrží 50 tisíc Kč a naší snahou je umožnit autorům, aby díky těmto prostředkům měli na chvíli možnost věnovat se prioritně těmto originálním nápadům a to tak, abychom mohli v Karlových Varech společně představit skutečně životaschopné a atraktivní projekty. Za tuto podporu tedy očekáváme plné nasazení při přípravě prezentace a účast na konzultacích s experty, kteří budou mít za úkol vám pomoci projekt posunout dál.

V současné době je projekt omezen na Českou a Slovenskou republiku, tedy přihlašovat se mohou občané obou republik nebo ti, kteří mají na území obou republik trvalý pobyt.

Je třeba pouze vyplnit formulář na stránkách programu a přiložit všechny požadované přílohy a to do 22.5. 2022.

Projekt je možné hlásit v českém nebo anglickém jazyce. Případné konzultace s mentory či experty budou voleny na základě jazykové preference každého z vítězných autorů.

3 vybrané projekty obdrží 50 tisíc Kč a naší snahou je umožnit autorům, aby díky těmto prostředkům měli na chvíli možnost věnovat se prioritně těmto originálním nápadům a to tak, abychom mohli v Karlových Varech společně představit skutečně životaschopné a atraktivní projekty. Za tuto podporu tedy očekáváme plné nasazení při přípravě prezentace a účast na konzultacích s experty, kteří budou mít za úkol vám pomoci projekt posunout dál.