KVIFF Talents 2024: Představení vybraných projektů

14. 6. 2024

Druhý ročník programu KVIFF Talents představí v Karlových Varech 6 ambiciózních projektů

Do aktuálního ročníku KVIFF Talents byly vybrány 3 náměty na celovečerní filmy a 3 seriálové náměty. V programu Feature Pool bude představen celovečerní debut Mezi světy talentované režisérky Diany Cam Van Nguyen, autorky úspěšného krátkého filmu Milý tati. Projekt kombinuje hraný film s kolážovou animací a reflektuje režisérky osobní zkušenost mladého člověka žijícího ve dvu kulturách a nahlížejícího na svět dvěma perspektivami. Druhý z projektů, Dopisy do budoucna, se odehrává na současné Ukrajině; původem ukrajinská scenáristka a režisérka Myro Klochko zasadila do válkou zmítaného světa svůj příběh o lásce a spletitých rodinných vztazích. Posledním z námětů v programu Feature Pool je fantasy drama Rusalka, jehož autorka Hana Neničková pro svůj námět nalezla inspiraci v tradici české pohádky; nadpřirozené postavy ale zasadila do současného města a přidala univerzální témata, jako je hledání lásky a sebeidentifikace. 


Creative Pool představí coming-of-age sérii Igora Smitky, Wandy Kaprálové a Kláry Mamojkové Spektrum, zajímavá svým nahlížením na queer vztahy nejen perspektivou páru samotného, ale i skrze náboženská přesvědčení, rodinná očekávání a konvence okolí. 

Další seriálový námět bude prezentovat dvojice Veronika Jelšíková a Petr Vlček; jejich projekt Nekonečno Nekonečen: Slaměná je určen primárně dětskému publiku, kterému chce pomocí písniček současných českých hudebníků jemnou formou sdělit, že ve svých dětských těžkostech nejsou sami a že to, co prožívají, je naprosto normální. Poslední seriálový námět vychází ze skutečné kauzy kolem původního českého pornoformátu Czech Casting. Autoři Jan Černý, Terézia Halamová a Natalia Pavlove zachycují v projektu s názvem Casting osudy mladých lidí vtažených pomocí manipulativních praktik do světa nelegálního pornoprůmyslu.  


Kromě možnosti nadchnout pro svůj projekt potenciální partnery získají vybraní autoři v obou programech finanční podporu na vývoj a možnost mentoringu a konzultací s mezinárodními filmovými profesionály a podporu při realizaci proof of concept videa. Tvůrce z programu Feature Pool čeká také podzimní rezidenční pobyt v Karlových Varech, umožňující hlubší práci na scénáři.