Nemáš oheň
Krátký film
Creative Pool 2022

Mockument o environmentalistické skupině Protimétheus, jež usiluje o vyřazení fosilních paliv z užívání poněkud nevšedním způsobem: chce oheň vrátit zpět bohům. Házení pochodní do vzduchu působí na první pohled pošetile, ale k překvapení všech, se to aktivistům jednoho dne opravdu podaří. Od toho okamžiku se ale i oni musejí potýkat s katastrofickými důsledky svého očividně ne úplně domyšleného plánu.

David Payne, Tomáš Navrátil

David Payne absolvoval režii na Famu, kde natočil krátké filmy Oslava támhle Filipa (2017), Zvěř (2019), Základy umění (2021) a Ještě nespíš? (2021). V produkci ČT D pak seriál “Koumando” (2022). Tomáš Navrátil studoval filmovou produkci na stejné filmové škole, kde společně s Davidem Paynem realizoval krátký film Zvěř (2019)