Orla
Experimentální pohádka
Creative Pool 2022

Audiovizuální projekt Orla je experimentální pohádkou, která zkoumá vztah přírody a umělé inteligence jakožto jednu z možných cest z globalizované a hierarchizované společnosti. Děj nás přivádí ke společnosti obehnané a izolované přírodou. Lidé tu žijí okolo hradu, který demonstruje nadřazenost těch, kdož jej obývají. Hlavní postavou je 16letá dívka Jasna, obdařená silou kritického myšlení, které jí přivádí ke střetům s autoritami. Vládce Volk ji odsuzuje k nelehké cestě z níž není návratu… Film má za cíl nabourávat stereotypní představy založené na nerovném uspořádání a útlaku. Orla kombinuje hrané scény s animacemi a 3D rozhraním.

Marie Lukáčová

Marie Lukáčová je vizuální umělkyně, pohybující se především v médiu videa a videoinstalace. Její filmy přetvářejí znaky vypůjčené z oblasti politiky, mytologie, geologie nebo vědy a pohybují se napříč různými časovými rovinami a lokacemi a skrze specifické narativy i poetiku se vyjadřují k otázkám nejisté budoucnosti.

Výběr z tvorby:

Skuzomeetzah (14. min., 2019) – Finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého 2019

Milenina píseň (8 min., 2019) – Čestné uznání ekumenické poroty (Oberhausen kurtz filmový festival)

Moréna rex (11 min., 2019) – Cena za nejlepší experimentální film (Festival dokumentárních filmů Ji.hlava)